bennerIPESSK

logosataban

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

download box

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02/2559 ตามประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 02/2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซอื้จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Share

Veerapong 4-61 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แดนดี

กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแทน

รองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

สมัครเรียนออนไลน์

clik online1click regis

 

e-learning-ban

education-ban

webopac-ban

banner-6month

nakhonlumdon

 

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

266659
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
65
114
179
265477
1948
3328
266659
Your IP: 10.1.10.1
Server Time: 2018-07-16 06:12:48