bennerIPESSK

logosataban

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download box

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2559

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 01/2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซอื้จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Share

Pro sutat1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว

รองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

สมัครเรียนออนไลน์

clik online1click regis

 

e-learning-ban

education-ban

webopac-ban

banner-6month

 Research26-07-2018

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

320174
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
56
121
279
318796
3220
4758
320174
Your IP: 10.1.10.1
Server Time: 2019-05-21 06:28:13