headwebipe

ประชุมกรรมการสภาวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562

1.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 1/2562 **  

 2.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2562

  -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 2/2562 **   

3.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 3/2562 **  

4.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2562
 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2562 **

5.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2562 

6.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2562 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 6/2562 ** 

7.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562 

8.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562 

 9.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2562 
  -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 8/2562 **

 

 

 ประชุมกรรมการสภาวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2561 

1.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2561 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 1/2561 **  /

 2.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561 

  -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 2/2561 **  /

3.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2561 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 3/2561 **  /

 4.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2561 

-- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2561 **  /

 5.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2561 

-- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2561 **  /

 6.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2561 

-- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 6/2561 **  /

 7.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2561 

-- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 7/2561 **  /

 

 

 

 

 


ประชุมกรรมการสภาวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2559

 

1. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2559  -- Download -- 

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2559 **

2. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2559  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2559 **

 3. สรุปมติการแจ้งเวียนขอความเห็นชอบ กรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2560  -- Download --

4. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 2/2560 **

5. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 3/2560 **

 6. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2560 **

 7. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2560 **

 


 

 

 

 

 

 

 

Share

Pro sutat1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว

รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

สมัครเรียนออนไลน์และเมล

 

clik online1

  

TNSU-Webmail

e-learning-ban

education-ban

webopac-ban

 Research26-07-2018

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

389664
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
102
118
397
388570
3186
3952
389664
Your IP: 10.1.10.1
Server Time: 2020-05-27 19:32:27