bennerIPESSK

1. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2559  -- Download -- 

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2559 **

2. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2559  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2559 **

 3. สรุปมติการแจ้งเวียนขอความเห็นชอบ กรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2560  -- Download --

4. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 2/2560 **

5. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 3/2560 **

 6. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2560 **

 7. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2560 **

 

ประชุมกรรมการสภาวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2561 

1.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2561 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 1/2561 **  /

 2.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561 

  -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 2/2561 **  /

3.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2561 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 3/2561 **  /

 4.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2561 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2561 **  /

 5.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2561 

-- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2561 **  /

 6.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2561 

-- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 6/2561 **  /

 

 

 

 

 

 

Share

Pro sutat1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว

รองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

สมัครเรียนออนไลน์

clik online1click regis

 

e-learning-ban

education-ban

webopac-ban

banner-6month

 Research26-07-2018

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

298100
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
160
181
898
295743
3123
6188
298100
Your IP: 10.1.10.1
Server Time: 2019-01-17 18:13:48