bennerIPESSK

1. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2559  -- Download -- 

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2559 **

2. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2559  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2559 **

 3. สรุปมติการแจ้งเวียนขอความเห็นชอบ กรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2560  -- Download --

4. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 2/2560 **

5. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 3/2560 **

 6. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2560 **

 7. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2560  -- Download --

    ** ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2560 **

 

ประชุมกรรมการสภาวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2561 

1.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2561 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 1/2561 **  /

 2.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561 

  -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 2/2561 **  /

3.สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2561 

 -- Download --   /  **ภาพการประชุม ครั้งที่ 3/2561 **  /

 

 

 

Share

Veerapong 4-61 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แดนดี

กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแทน

รองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

สมัครเรียนออนไลน์

clik online1click regis

 

e-learning-ban

education-ban

webopac-ban

banner-6month

nakhonlumdon

 

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

266627
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
33
114
147
265477
1916
3328
266627
Your IP: 10.1.10.1
Server Time: 2018-07-16 06:02:40