โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

แจ้ง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ผู้ร่วมโครงการ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน...

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

                โรงเ...

อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบนเวปไซด์

อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบนเวปไซด์

อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบนเวปไซด์  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่...

 • โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

  โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

  วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559 16:23
 • เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและข้อมือ

  เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและข้อมือ

  วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 14:09
 • กิจกรรมบริการวิชาการ

  กิจกรรมบริการวิชาการ

  วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 11:47
 • อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบนเวปไซด์

  อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบนเวปไซด์

  วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559 18:16
 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่...

  วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2558 15:09

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอ…

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

แจ้ง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ผู้ร่วมโครงการ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 กค 2559 และดำเนินการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ก่อน 25 กค 2559 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอุปสรรค โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

13-07-2559 Hits:129 ประชาสัมพันธ์ Super User twisute - avatar Super User twisute

Read more

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

                โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี

29-06-2559 Hits:150 ประชาสัมพันธ์ sattaya Montree - avatar sattaya Montree

Read more

อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบ…

อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบนเวปไซด์

อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารบนเวปไซด์  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

28-06-2559 Hits:149 ประชาสัมพันธ์ Super User twisute - avatar Super User twisute

Read more

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิ…

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘   กำหนดการ   โครงการส่งเสริมกิจกรรมหลักของนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ณ หอประชุมดุสิตฮอลล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    

11-07-2558 Hits:166 ประชาสัมพันธ์ Super User twisute - avatar Super User twisute

Read more

รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัว

รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัว

พี่ๆๆยินดีตอนรับเข้าสู่คณะศิลปศาสตร์  รายชื่อนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน ปรับปรุง พ.ศ. 2556 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล อาคาร ลายมือชื่อ 1 5825621300002 นายณัฐพงค์ เกิดโชค คณะศิลปศาสตร์   2 5825621300010 นายสุวิทย์ สิงห์สา คณะศิลปศาสตร์   3 5825621300011 นายนันทวัฒน์ พันธ์ชาติ คณะศิลปศาสตร์   4 5825621300012 นายกฤษณะ คำภาค คณะศิลปศาสตร์   5 5825621300013 นายธีระพงษ์...

04-06-2558 Hits:215 ประชาสัมพันธ์ sattaya Montree - avatar sattaya Montree

Read more

จัดทำร่าง มคอ.7 คณะศิลปศาสตร์

จัดทำร่าง มคอ.7 คณะศิลปศาสตร์

จัดทำร่าง มคอ. 7  คณะศิลปศาสตร์ 

26-05-2558 Hits:314 ประชาสัมพันธ์ sattaya Montree - avatar sattaya Montree

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปร…

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน ดังนี้ ๑.      นายกฤษณะ คำภาค  ๒.      นายณัฐพงค์ เกิดโชค  ๓.      นายธิติพันธ์ นันทสิงห์  ๔.      นายธีระพงษ์ อุโคตร ๕.      นายนันทวัฒน์ พันธ์ชาติ  ๖.      นายปฐวัฒน์ ปรังศรี  ๗.      นายสันติ ใบพิมาย  ๘.     ...

22-05-2558 Hits:205 ประชาสัมพันธ์ sattaya Montree - avatar sattaya Montree

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอน

      โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอน:อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 

08-05-2558 Hits:229 ประชาสัมพันธ์ sattaya Montree - avatar sattaya Montree

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทส…

ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557

ขอเชิญ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ทุกคณะ ทุกคน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 1. ภาคเช้า 06.00 น. พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ...

11-12-2557 Hits:201 ประชาสัมพันธ์ Super User twisute - avatar Super User twisute

Read more

เข้าสู่ระบบ022091
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
4
9
13
21992
163
336
22091

Your IP: 10.1.10.1
Server Time: 2018-07-16 06:00:59

ดูแลและพัฒนาโดย Wabmaster Suttiporn Janpraing by IPESSK.AC.TH