ระเบียนนักกีฬาในสังกัดศูนย์กีฬา 2561

ระเบียนนักกีฬาในสังกัดศูนย์กีฬา 2561  

กิจกรรม มวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่ นครราชสีมา 31 พค -3 มิย 62

กิจกรรม มวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่ นครราชสีมา 31 พค -3 มิย 62

กิจกรรม : ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศวิทยาเขตศณีสะเกษ ส่งนักกีฬามวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่...

รายชื่อนักกีฬาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อนักกีฬาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขต...

 • ระเบียนนักกีฬาในสังกัดศูนย์กีฬา 2561

  วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 17:50
 • กิจกรรม มวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่ นครราชสีมา 31 พค -3 มิย 62

  กิจกรรม มวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่ นครราชสีมา 31 พค -3 มิย 62

  วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562 12:37
 • รายชื่อนักกีฬาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2562 09:09

 

Prev Next

ระเบียนนักกีฬาในสังกัดศูนย์กีฬา 2561

25-06-2562 Hits:491 ประชาสัมพันธ์ admin-elite sport - avatar admin-elite sport

ระเบียนนักกีฬาในสังกัดศูนย์กีฬา 2561  

Read more

กิจกรรม มวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่ …

31-05-2562 Hits:510 ประชาสัมพันธ์ admin-elite sport - avatar admin-elite sport

กิจกรรม มวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่ นครราชสีมา 31 พค -3 มิย 62

กิจกรรม : ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศวิทยาเขตศณีสะเกษ ส่งนักกีฬามวยปล้ำคัดเป็นตัวแทนทีมชาติ ที่ นครราชสีมา 31 พค -3 มิย 62 ผลการคัดเลือก เการกโกโรมัน  55 กก  สหัสวรรษ            ...

Read more

รายชื่อนักกีฬาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ…

04-04-2562 Hits:883 ประชาสัมพันธ์ admin-elite sport - avatar admin-elite sport

รายชื่อนักกีฬาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขต ศรีสะเกษ ที่ รายชื่อ ประเภทกีฬา 1 นายสถาพร สังวรจิตร มวยปล้ำ 2 นางสาวสมถวิล จันทร์แดง มวยปล้ำ 3 นายแสงนคร หูตาชัย มวยปล้ำ 4 นายณัฐวุฒิ พรมลาย มวยปล้ำ 5 นายรัฐธรรมนูญ รัตนาธีวัฒน์ มวยปล้ำ 6 นายอนุพงษ์ เชอร์รัมย์ มวยปล้ำ 7 นางสาวจุฑามณี ศรีตะเขตต์ ตะกร้อ 8 นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา ตะกร้อ 9 นางสาวณัฐวดี อุ่นจังหาญ ตะกร้อ 10 นางสาวรัศมี ทองโสด ตะกร้อ 11 นางสาววิยะดา...

Read more